Všeobecné obchodné podmienky platné pri nákupe cez www.tattooshop.sk | Informácie | www.tattooshop.sk
Výber jazyka sk


V prípade akýchkoľvek problémov, alebo otázok, spojených s nakupovaním v našom e-shope nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom tel.: 0903 115 315.Hľadáme nový talent!

Do tetovacieho a piercingového štúdia hladáme talentovaného kolegu / kolegyňu. - Pre viac informácií volajte 0903 115 315.

Kategórie

Obchodné podmienky pre elektronický predaj tovaru

BLACK TATTOO so sídlom Bratislavská 42, Bratislava 841 06

Obchodné podmienky pre elektronický predaj tovarov prostredníctvom internetového obchodu BLACK TATTOO - www.tattooshop.sk

Nákup v elektronickom obchode BLACK TATTOO (http://www.tattooshop.sk) môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito podmienkami.

Kupujúci je povinný uviesť v objednávke správné a úplné údaje. Neúplné alebo nesprávné údaje môžu zapríčiniť dlhšiu dobu vybavenia. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku v prípade, že kupujúci poskytne neúplné alebo chybné údaje.

Zadané údaje budú použité len pre potrebu BLACK TATTOO (http://www.tattooshop.sk). Nebudú zneužité na iné účely a ani poskytnuté tretím osobám.

Po stlačení tlačítka “Odošli objednávku", bude objednávka zaregistrovaná a zároveň vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci dostane potvrdenie objednávky e-mailom. Predávajúci má právo zrušiť objednávku vo výnimočnom prípade , keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takom prípade zákazníkovi ihneď ponúkneme náhradný tovar , alebo navrhneme iné riešenie, s ktorým zákazník bude môcť súhlasiť. Predávajú si vyhradzuje pravo meniť ceny v platnom cenníku, najmä s ohľadom na výrazné úpravy cien od dodávateľov ( pričom výraznou úpravou cien sa rozumie jej zvýšenie minimálne o 2 % ) na zmenu kurzu USD voči EUR o 2 % a viac vo vzťahu k platnému kurzu v deň vystavenia posledného platného cenníka, zavedeniu alebo úprave dovoznej prirážky a podobných administratívnych opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien.

SPÔSOBY OBJEDNÁVANIA

  • Osobne - Tovar je možné si vyzdvihnúť osobne po telefonickom dohovore v našom sídle BLACK TATTOO na adrese Bratislavská č.42, Bratislava 841 06
  • Poštou - Tento spôsob objednania je tiež možný. Vašu písomnú objednávku zašlite na adresu našho sídla.
  • Telefonicky - Pokiaľ Vám vyhovuje tento spôsob objednávania sme Vám k dispozicii,na tomto č.:+421 903 115 315
  • E-mailom - Tento spôsob objednania je možný. Objednávku môžete poslať na e-mail: objednavky@tattooshop.sk.

V prípade objednávky s celkovou hodnotou nad 500 EUR nie je účtovaná doprava.

SPÔSOBY PLATIEB

Nie sme platcami DPH . Uvedené ceny sú konečné.

Platby sa vykonávajú v mene Euro, nasledujúcim spôsobom:

  • Dobierka: Kupujúci zaplatí za tovar v hotovosti pri preberaní zásielky (na Slovenskej pošte) alebo od pracovníka zásielkovej služby.
  • Hotovosť: V hotovosti je možné platiť pri osobnom odbere tovaru v sídle BLACK TATTOO na adrese: Bratislavská č.42, Bratislava 841 06.Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel.č: 0903 115 315.
  • Prevodný príkaz: Promofaktúrú kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet prevádzkovateľa. Číslo účtu, ako aj ostatné údaje i pre zahraničné platby sú uvedené na proformafaktúre(IBAN, SWIFT, ...).

DODACIE PODMIENKY

  • Dobierka: Dodacia lehota začína dňom obdržania a potvrdenia objednávky. V prípade, že tovar je na sklade, tak sa hneď balí a expeduje.V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, alebo ho nemôžeme dodať do 5 dní od obdržania objednávky, oznámi to predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o inom predbežnom termíne dodania, alebo ponúkneme iný výrobok tej istej kvality. V tomto prípade si musí predávajúci vyžiadať súhlas od kupujúceho.Objednaný tovar doručujeme formou dobierky, prostredníctvom Slovenskej pošty alebo zásielkovej služby. Dodacia lehota,keď je tovar na sklade je 24 hodín v pracovné dni. Ak si zákazník objedná tovar do 15:00hod. inak bude tovar expedovaný až na druhý pracovný deň. S objednaným tovarom zasielame dodací list, po uhradení a prevzatí objednávky zasielame faktúru (daňový doklad) elektronickou poštou emailom.
  • Hotovosť: Pri platbe hotovosťou si zákazník sám príde na našu prevádzku pre tovar.
  • Prevodom: Pri úhrade bankovým prevodom je tovar zasielaný zásielkovou službou (Slovenskou poštou) do 24 hod.,ihneď po prijatí platby na účet prevádzkovateľa.Faktúra bude zaslaná spolu s tovarom. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o stave jeho objednávky.

Tovar je poistený v plnej hodnote.

Tovar zasielame prepravnou spoločnosťou, ktorá zodpovedá za bezproblémové doručenie nepoškodenej zásielky. Skontrolujte si zásielku ihneď po prevzatí.

V prípade poškodenej zásielky spíšte hneď na mieste reklamačný protokol a následne nás kontaktujte aby sme mohli čo najrýchlejšie zjednať nápravu.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru, s výnimkou tovaru, kde určuje dátum spotreby výrobca ( farby, dezinfekčné prostriedky... )Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený www.tattooshop.sk. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení a s dokladom o kúpe. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť “ Reklamačný záznam,, Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predajca si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Práva odberateľa vo vzťahu k dodávateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Dodávateľ ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené “ vyššou mocou „ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť
a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane poštovného a balného.

Ochrana osobných údajov

Z dôvodu poskytnutia kvalitných a rýchlych služieb potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto dáta využívame pri realizácii záväzkov vyplývajúcich z objednávky. Osobné údaje kupujúcich považujeme za dôverné informácie, ktoré chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím osobám.